m2
m2
istabas
stāvi*

Rīgas rajons, Piekrastes iela 2 (147000 EUR / 129.00 m2)

Vieta Iela Cena Platība Telpas Stāvi €/m2 Zemes platība Z €/m2
Rīgas rajons, Babītes pag., Piņķi Piekrastes iela 2 147000 129.00 3 1 1139.5349 804.00 182.8358
DB:housesa9579b9252
Geo: 56.95125707451279,23.9137760685187
Ērtības:Eko privātmāja par dzīvokļa cenu

Divu krāšņu, iekoptu parku tuvumā atrodas jaunākais Salienas mājokļu projekts – dabai draudzīgās Salienas moduļu mājas. Mūsdienīgās, viegli pielāgojamās privātmājas ir pieejamas par dzīvokļa cenu, turklāt to izgatavošana un uzstādīšana notiks 6 mēnešu laikā.
Moduļu mājas mēs piedāvājam kopā ar labiekārtotiem dažādu platību zemes gabaliem, kas aprīkoti ar visu nepieciešamo infrastruktūru un komunikācijām. Izvēloties Salienas EKO MĀJAS, jūs izvēlaties piepildīt sapni par pašiem savu māju ar piemājas teritoriju, kur ierīkot, piemēram, košu dārzu vai omulīgu atpūtas zonu.
Kvalitatīvie, energoefektīvie modulāro māju projekti būs izvietoti harmoniskā, zaļas vides ieskautā teritorijā netālu no Jūrmalas Golfa kluba. Jaunās mājvietas lielumu varēsiet izvēlēties, vadoties pēc savas ģimenes vajadzībām un iespējām. Moduļu mājas būs pieejamas divos izmēros - FAMILY L māja sastāvēs no trīs, bet FAMILY XL no četriem saliekamiem moduļiem. Tie kalpos kā pamats mājas izveidei, ko jaunie īpašnieki varēs papildināt ar dažādiem papildu risinājumiem, piemēram, divslīpju jumts, nojume divām automašīnām, mantu glabātuve, stiklota mājas ieeja vai terase.
Dizaineri un arhitekti ir sagatavojuši vairākus interjera dizaina konceptus ar IKEA mēbelēm un dizaina elementiem.

Pārdomāts un funkcionāls telpu plānojums
Privātmāja par dzīvokļa cenu
Izgatavošana un uzstādīšana īsā laikā
Ekoloģiski, kvalitatīvi un energoefektīvi
Atrodas zaļas vides ieskautā teritorijā

Eco private house for apartment price

In the vicinity of two stunning, well-maintained parks, the newest Saliena housing project is located - nature-friendly Saliena modular houses. Modern, easily customizable private houses are available at an apartment price, and their production and installation will take place within 6 months.
We offer modular houses with landscaped land plots with all the necessary infrastructure and communications. Choosing Saliena's ECO HOME, you choose to dream your own home with a backyard area, such as a bright garden or a cozy seating area.
High-quality, energy-efficient modular house projects will be located in a harmonious, green area close to the Jurmala Golf Club. You can choose the size of your new home based on your family's needs and capabilities. Modular houses will be available in two sizes - the FAMILY L house will consist of three, and FAMILY XL will consist of four folding modules. They will serve as a basis for building a home that new owners will be able to complement with a range of additional solutions, such as a gable roof, two carriageways, a storage room, a glazed house entrance or a terrace.
Designers and architects have prepared a number of interior design concepts with IKEA furniture and design elements.

Thoughtful and functional layout of premises
Private house for apartment price
Production and installation in a short time
Ecological, quality and energy efficient
Located in a green area

Эко частный дом по цене квартиры

В непосредственной близости от двух потрясающих, ухоженных парков расположен новейший жилой проект Saliena - экологически чистые модульные дома Saliena. Современные, легко настраиваемые частные дома доступны по цене квартиры, а их изготовление и монтаж будут проведены в течение 6 месяцев.
Мы предлагаем модульные дома с благоустроенными земельными участками со всей необходимой инфраструктурой и коммуникациями. Выбирая ECO HOME от Saliena, вы предпочитаете мечтать о собственном доме с садовой площадкой, такой как светлый сад или уютная зона отдыха.
Высококачественные, энергосберегающие проекты модульных домов будут расположены в гармоничной зеленой зоне недалеко от Юрмальского Гольф Клуба. Вы можете выбрать размер вашего нового дома в зависимости от потребностей и возможностей вашей семьи. Модульные дома будут доступны в двух размерах - дом FAMILY L будет состоять из трех, а FAMILY XL будет состоять из четырех откидных модулей. Они послужат основой для строительства дома, который новые владельцы смогут дополнить рядом дополнительных решений, таких как двускатная крыша, две проезжих части, складское помещение, застекленный вход в дом или терраса.
Дизайнеры и архитекторы подготовили ряд концепций дизайна интерьера с использованием элементов мебели и дизайна IKEA.

Продуманная и функциональная планировка помещений
Частный дом по цене квартиры
Изготовление и установка в короткие сроки
Экологичность, качество и энергоэффективность
Расположен в зеленой зоне