m2
m2
istabas
stāvi*

Jūrmala, Zaļā iela 4 (153900 EUR / 220.00 m2)

Vieta Iela Cena Platība Telpas Stāvi €/m2 Zemes platība Z €/m2
Jūrmala, Vaivari Zaļā iela 4 153900 220.00 6 2 699.5455 6439.00 23.9012
DB:houses2b0c3594f3
Geo: 56.946584349940046,23.648610643405505
Ērtības:Privātmāja Jūrmalā ar lielu piemājas teritoriju, ko iespējams atdalīt.

Līdz 95% Luminor bankas finansējums, izmantojot Altum programmu, nekustamā īpašuma vērtējums bez maksas, samazināta noformēšanas komisija.

Īpašums sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 6439 m2, dzīvojamās mājas 221 kv. m platībā un palīgēkas;
Plānojums:
1. stāvā plaša halle, virtuve, ēdamistaba, kabinets, saimniecības telpa, sanitārais mezgls un, iespējams, garāža;
2. stāvā guļamistabas, garderobe un sanitārais mezgls;
Teritorija daļēji bruģēta, iekopta ar daudzgadīgiem augiem, ražojošiem augļu kokiem un krūmiem;
Zemi iespējams sadalīt un pārdot kā apbūves gabalu;
Iela asfaltēta, pretējā ielas pusē jauno māju ciemats "Rondo";
Īpašums ir izvietots apmēram 1.6 km no Rīgas jūras līča un 850 m no Lielupes, 1 km no Asaru prospekta un Ventspils šosejas un apmēram 20 km no Rīgas pilsētas centra;
Komunikācijas:
Apkuri nodrošina kamīns. Bet pastāv iespēja pieslēgties centralizētai gāzes sistēmai, gāzes vads iet pa Zaļo ielu. Vēsturiski apkuri nodrošināja šķidrās gāzes apkure (uz šodienu gan rezervuārs, gan gāzes apkures katls demontēts).
Aukstā ūdens padevi nodrošina artēziskais urbums, arī pastāv iespēja pieslēgties pilsētas ūdens sistēmai, kas atrodas uz Zaļās ielas.
Karstā ūdens apgāde uzstādīts boilers;
Kanalizācija ir izsmeļamā aka;
Elektroapgāde - pieslēgums centralizētiem tīkliem.
Lūdzu zvaniet, lai vienotos par apskates laiku un, ja nepieciešams, arī par kredītkonsultāciju.

Частный дом в Юрмале с большой территорией, которую возможно отделить.

До 95% финансирования Luminor Bank с использованием программы Altum, оценка недвижимости бесплатно, понижена комиссия оформления.

Имущество состоит из участка земли общей площадью 6439 м2, жилого дома, площадью 221 кв. м. и вспомогательного здания.
Планировка:
на первом этаже есть большой зал, кухня, столовая, кабинет, подсобное помещение, ванная комната и, возможно, гараж;
на втором этаже есть спальни, гардероб и ванная комната.
Территория частично вымощена, на ней многолетние растения, плодовые фруктовые деревья и кустарники.
Земля может быть разделена и продана как строительный участок.
Асфальтированная улица, на противоположной стороне улицы деревня новых домов Рондо.
Имущество находится примерно в 1, 6 км от Рижского залива и в 850 м от Лиелупе, в 1 км от проспекта Асару и Вентспилсского шоссе и примерно в 20 км от центра Риги.
Коммуникации:
Отопление обеспечивает камин. Но есть возможность подключиться к центральной газовой системе, газопровод проходит через улицу Заля. Исторически, отопление было обеспечено жидким газом (на сегодняшний день как резервуар, так и газовый котел разобраны).
Холодное водоснабжение обеспечивает артезианская скважина, и есть возможность подключиться к городской водной системе, расположенной на улице Заля.
Подача горячей воды - установлен котел;
Канализация - выгребная яма;
Электроснабжение - подключение к централизованным сетям.
Пожалуйста, звоните, чтобы договориться о времени осмотра и, при необходимости, кредитном консультировании.

Private house in Jurmala with a large backyard, which can be detached.

Up to 95% financing by Luminor Bank using the Altum program, valuation of real estate for free, reduced paper work commission.

Layout:
on the first floor there is a large hall, kitchen, dining room, cabinet, utility room, bathroom and, possibly, a garage;
on the 2nd floor there are bedrooms, wardrobe and bathroom.
The property consists of a plot of land with a total area of 6439 m2, a living room of 221 sq. m. and an auxiliary building.
The territory is partially paved, surrounded by perennial plants, producing fruit trees and shrubs.
Land plot can be divided and sold as a building plot.
Asphalted street, across the street the new houses in the village "Rondo".
Property is located about 1.6 km from the Gulf of Riga and 850 m from the Lielupe, 1 km from Asaru prospect and Ventspils highway and about 20 km from the center of Riga.
Communications:
Heating ensures fireplace. But there is an opportunity to connect to the central gas system, the gas pipeline goes through the Zala street. Historically, heating was provided by liquid gas (today, both the reservoir and the gas boiler have been disassembled).
Cold water supply provides artesian bore, and there is a possibility to connect urban water system located on Zala street.
Hot water boiler installed;
Sewerage is exhaustible well;
Power supply - connection to centralized networks.
Please call to arrange a visit time and, if necessary, a credit counseling.